เยลลี่มะม่วง

เยลลี่มะม่วงสุดหอมหวานด้วยการนำมะม่วงสุขมาเคลืบด้วยผงเยลลี่ กลายเป็นของหวานแนวใหม่ที่มีสีสันสดใสน่ารัปประทานยิ่งขึ้น

mango_yellySONY_DSCyelly_mangotsu-nami